Vacatures

MES-ERP Engineer (Overijssel, full time, 40u vast)

Werklocatie

Overijssel

Intro

Onze opdrachtgever is de dochter van een multinational met voor in Nederland een compleet machinepark en moderne productielijnen, gebaseerd op eigen ontwikkelde extrusie technologieën voor een efficiënte productie van unieke producten voor met name de food-sector. Naast de levering van de producten wordt er wereldwijd technisch ondersteuning geboden bij het gebruik en verwerking van de geleverde producten.

Organisatie- en afdelingsomschrijving

De ICT afdeling is in ontwikkeling en maakt een transitie door. De focus wordt meer verplaatst naar facilitering van de productie met behoud van de huidige aandacht voor de administratieve processen. Hierbij gaat men van een uitvoerende situatie naar een regie voerende situatie. De organisatie is bezig zich te ontwikkelen van een ad-hoc aansturing naar een kwantitatief beheerste situatie. Op het gebied van informatievoorziening wordt de afdeling leidend en sturend voor de gehele organisatie. 

De ICT organisatie gaat bestaan uit 4 fte inclusief de nieuwe Manager ICT. Hierbij hebben de andere 3 posities hun focus gebied binnen het informatiespectrum. ICT is de beheerder van de informatiestromen, waarbij elk van de medewerkers haar specialisme heeft. Dit specialisme dient verder te worden doorontwikkeld, waarbij vooral kennisdeling onderling en in de organisatie een belangrijk punt is.

Vanuit het moederconcern zijn er richtlijnen waaraan de datastroom van de organisatie moet voldoen. Binnen de richtlijnen is er de vrijheid om de eigen visie te implementeren

Functie informatie

In het kort...

De nieuwe medewerker IT zal naast contractmanagement (leveranciers) en operationeel (infra) vooral ook acteren op de informatievoorziening vanuit MES in de koppeling naar het nieuwe ERP, dat ergens begin volgend jaar zal worden uitgerold.

Doel van de functie:

In overleg met de manager IT zorg dragen voor het optimaal leveren van de IT dienst in de organisatie. De prioriteiten worden door de IT manager gesteld, waarbij de medewerker zorgt voor de realisatie van de gevraagde diensten/producten.

Volgende doelen zijn expliciet:

1.Ondersteunen van de gebruikersorganisatie op het gebied van het gebruik en inrichting van het ERP pakket met de focus op MES functionaliteit in het ERP systeem.

2. Het optimaal inrichten en onderhouden van het informatieplatform en de levering van informatie aan de organisatie incl. de analyse over de informatie

3. Beheer van ICT infrastructuur, -architectuur van de informatiesystemen.

Rapporteert aan: 

Manager IT 

Functie eisen

Resultaatgerichtheid:

Op basis van een vastgestelde planning worden de taken uitgevoerd. Hierbij wordt gecommuniceerd naar alle stakeholders betreffende het resultaat en wordt de voortgang weergegeven. Er wordt zeer accuraat werk geleverd, waarbij zelf onderzoek wordt gedaan naar mogelijke oplossingen.

Plannen en doelen stellen:

Werkt binnen vastgestelde plannen en doelen. Heeft beperkte invloed op de plannen en doelen.

Organisatiesensitiviteit:

Voelt de behoefte van de organisatie aan, benut de informele circuits in de eigen organisatie, heeft zicht op de wijze waarop de verschillende werkprocessen van de afdelingen op elkaar aansluiten en elkaar beïnvloeden. Heeft een helicopterview over de processen.

Probleemanalyse:

abstraheert operationele problemen, doorgrondt het probleem in zijn volle complexiteit en kan het (her)definiëren in begrijpelijke taal en vertaalt deze naar functionele wijziging. De wijzigingen worden via een business case onderbouwd en ingebracht in het CAB.

Aanbod

Een marktconform salaris met daarnaast:

- 7% einde jaars gratificatie (= wordt altijd uitgekeerd en is dus loon)

- 20 + 5 vakantiedagen

- Leeftijdsdagen

- 13 ADV dagen

- Midden pensioenregeling. De werknemer betaalt 1/3 van de premie, rest is voor werkgever.

Contactinformatie

Fred Baekers 06-127 318 33

Terug E-mail een vriend Solliciteren

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Akkoord