Fred Baekers

Fred is sinds 2010 verbonden aan Human Capital Partners, een platform voor zelfstandige Business Partners. Het is zijn passie om vanuit een strategische samenwerking mensen en organisaties zorgvuldig en duurzaam bij elkaar te brengen met ICT als focus op het snijvlak met Business.

Waar staat Fred voor?

In zijn benadering is hij betrokken, inhoudelijk goed op de hoogte en doelgericht op basis van commitment over en weer. In zijn aanpak is hij onconventioneel, correct en transparant en weet hij in een informeel samenspel de ambities te blijven stimuleren en op te volgen.